alles door een zwarte bril zien

alles door een zwarte bril zien
alles door een zwarte bril zien{{/term}}
look on the gloomy side (of things)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”